Ceizer

Pieter Ceizer is een typografisch kunstenaar, die inmiddels Amsterdam heeft geruild voor het grote Parijs. Wij bij Baretta hadden 'm al ontdekt toen hij nog jong en onbezonnen was, inmiddels werkt Ceizer voor de grote shops op aarde. Het illustere colette, Edifice, I.T. en l'En. En Baretta. Ceizer maakt caps, tees en sweats, met allemaal zijn kenmerkende typografische kunst.